1,5 % dla szkoły KRS:
0000 120 773 Cel szczegółowy: Szkoła - Elbląg

Tytuł wpłaty: „Darowizna na cele oświatowe” Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków
BNP Paribas: 83 1600 1013 1846 6783 0000 0003

 

     
pdf   Regulamin biblioteki
     
pdf   Regulamin szafek szkolnych
     
pdf   Regulamin Rady Rodziców
     
pdf   Regulamin zajęć stacjonarnych, obozów zimowych i letnich
     
pdf   Regulamin usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania z zajęć w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Elblągu