Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
22.01-2.02 Ferie zimowe

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

Założenia, jakimi kieruje się szkoła pijarska, wynikają z tradycji i fundamentalnych idei pedagogiki pijarskiej.

W skrócie przedstawiają się one następująco:

  • rozumienie Ewangelii jako normy podstawowej i punktu odniesienia dla całego procesu edukacyjnego;
  • chrześcijańska wizja człowieka;
  • koncepcja integralnego nauczania i wychowania;
  • troska o wychowanie religijne ucznia z poszanowaniem wolności;
  • dbałość o wysoki poziom kształcenia;
  • rozumienie szkoły jako wspólnoty;
  • konieczność współpracy szkoły z rodzicami i odwrotnie;
  • zapewnienie bezpieczeństwa ucznia.

Co w rzeczywistości oznaczają powyższe stwierdzenia? Jak w praktyce ujawniają się w bieżącym życiu szkoły? W jakim zakresie kształtują program wychowawczy, dydaktyczny i formacyjny? – na te pytania odpowiada w szczegółach „Idearium Szkół Pijarskich w Polsce”.

  • Zapraszamy Państwa do zapoznania się z podstawowymi założeniami, na jakich opiera się szkolnictwo pijarskie. W „Idearium” znajdą Państwo wizję szkoły i wizję osoby, jaką pragniemy we współpracy z Państwem – jako Rodzicami – formować, kształcić i wychowywać.
  • Copyright © 2024 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.