Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
19.02 - Eucharystia Wspólnoty Szkolnej

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

 

 
     
 
W dniu 28 września 2022 r. zmarł ks. bp Jan Styrna, biskup elbląski senior.
 
 
Biskup Jan Styrna i Pijarzy
 
        Staraniem bpa Jana Styrny, Zakon Pijarów został sprowadzony do Elbląga i 1 września 2004 r. rozpoczął swoją służbę na rzecz Diecezji Elbląskiej, która trwa do dziś. Od 18 lat Pijarzy prowadzą w Elblągu Zespół Szkół Zakonu Pijarów (Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące). Zgodnie z życzeniem bpa Jana Styrny, patronem szkoły został św. Mikołaj - patron elbląskiej katedry, miasta Elbląg i żeglarzy.
 
      6 grudnia 2014 r. bp Jan Styrna został uhonorowany przez Generała Zakonu Pijarów - o. Pedro Aguado SP -  Dyplomem Konfraterni. Najwyższym sposobem uznania wobec świeckich współpracowników, jak również duchownych nienależących do Zakonu jest przyznawany przez Ojca Generała Dyplom Konfraterni (Współbraterstwa). Przyznanie Dyplomu oznacza duchowe przyłączenie osoby do grona pijarów. Jak mówi punkt 225 Reguł Zakonu Szkół Pobożnych "Osoby, które otrzymały taki dyplom, uczestniczą w dobrodziejstwach duchowych naszego Zakonu".
 
Biografia bpa Jana Styrny
 
      Ur. 25 stycznia 1941 w Przyborowie, powiat Brzesko, województwo małopolskie, ksiądz diecezji tarnowskiej od 1965. Wikariusz w Nowym Wiśniczu, Krynicy Górskiej, Mielcu.
Studia z teologii pastoralnej w KUL – doktor teologii. Duszpasterz pracowników polskich w NRD 1978-80 (diecezja Berlin). Wykładowca w Instytucie Studiów nad Rodziną w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1980-82) i Seminarium w Tarnowie.
Proboszcz i dziekan w Bieczu (1982-1991).
Biskup pomocniczy w diecezji tarnowskiej (1991-2003).
Biskup diecezjalny elbląski (2003-2013).
Delegat KEP ds. duszpasterstwa rolników (2001-2011).
Administrator diecezji elbląskiej (2013-2014).
Od 28 maja 2014 r. biskup senior, rezydował w Elblągu.
Zmarł 28 września 2022 r. w Elblągu.
 
Uroczystości pogrzebowe w katedrze św. Mikołaja w Elblągu
 
Niedziela: 2 października 2022 r., godz. 16.00 – Msza żałobna.
 
Poniedziałek: 3 października 2022 r., godz. 12.00 – Msza pogrzebowa,
po Mszy złożenia ciała zmarłego Księdza Biskupa w krypcie biskupów.

 

Copyright © 2023 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.