1,5 % dla szkoły KRS:
0000 120 773 Cel szczegółowy: Szkoła - Elbląg

Tytuł wpłaty: „Darowizna na cele oświatowe” Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków
BNP Paribas: 83 1600 1013 1846 6783 0000 0003

 

Wypełnione i zeskanowane kwestionariusze prosimy składać drogą elektroniczną na skrzynkę mailową szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), przesyłać pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Saperów 20, 82-300 Elbląg) lub dostarczyć do sekretariatu szkoły. Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu na platformie Facebook (Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu).
(obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)

 

Rok szkolny 2024/2025

 

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych

 

Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – EPED (Elbląska Platforma Edukacyjna).

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji

 

Etap I – składanie dokumentów.
1. Trwa od 22 stycznia do 27 marca 2024 r.
2. W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji):
- podanie rodziców i kwestionariusz ucznia – do pobrania w sekretariacie lub na stronie: [pdf] [doc] . Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. proboszcza lub innego duszpasterza rodziny,
- dwa zdjęcia legitymacyjne,
- zaświadczenie o wcześniejszym przygotowaniu przedszkolnym (jeśli dziecko było zapisane w przedszkolu).

 

Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów.
1. Trwa od 01 marca do 27 marca 2024 r.
2. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły.
3. Spotkanie integracyjne kandydatów (w szkole): 12 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 16.30.  

 

Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych.
1. Informacja o przyjęciu do oddziału przedszkolnego ("zerówki") zostanie przekazana mailowo oraz umieszczona na stronie internetowej szkoły 4 kwietnia 2024 r. (czwartek) 2. Dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów w dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie informacyjne z wychowawcą klasy. Nieobecność na tym zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy.

 

Rozdział 3 – szczegółowe zasady rekrutacji

1. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, decydują następujące kryteria:
a) kryteria konstytucyjne:
- dotyczą osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną i uzyskują od państwa szczególną pomoc (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.) – każde z kryteriów 2 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu lub właściwymi dokumentami.
b) kryteria społeczne:
- dziecko, które posiada rodzeństwo w starszych klasach w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu lub posiada rodzeństwo wśród absolwentów Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 5 pkt.,
- dziecko pracownika Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 5 pkt.,
- dziecko z rodziny wielodzietnej - 5 pkt.,
- preferencje wychowawcze rodziców – do 10 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu. 2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przyznaje stosowną ilość punktów zgodnie z kryteriami.
3. Uczniowie będą przyjmowani na podstawie liczby uzyskanych punktów (od największej), stosownie do ilości przewidzianych miejsc. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów przyjętych stosownie do ilości miejsc, jaką dysponuje szkoła.

 

Termin rekrutacji uzupełniającej: 5 kwietnia 2024r. - 31 sierpnia 2024r.

 

Rekrutacja uzupełniająca przebiega w sposób zindywidualizowany, uzależniony od ilości podań. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje dyrektor szkoły.