Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
20 września - Msza szkolna

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce informujemy, że terminarz i zasady rekrutacji do zerówki w Szkole Podstawowej uległy zmianom. Wypełnione i zeskanowane kwestionariusze prosimy składać drogą elektroniczną na skrzynkę mailową szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Saperów 20, 82-300 Elbląg). Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu na platformie Facebook (Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu).   

(obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć klasę "zerówkę".
2. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji
Etap I – składanie dokumentów
1. Trwa od 03 lutego 2020 r. do 29 maja 2020 r.
2. W Sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji):
- podanie rodziców i kwestionariusz ucznia – do pobrania w sekretariacie lub na stronie: [pobierz] . Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. proboszcza lub innego duszpasterza rodziny,
- dwa zdjęcia legitymacyjne, 

- zaświadczenie o wcześniejszym przygotowaniu przedszkolnym  (jeśli dziecko było zapisane w przedszkolu).                                                                                                                                             

Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
1. Trwa od 04 maja do 08 czerwca 2020 r.
2. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły.
3. Spotkanie integracyjne kandydatów: 9 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 16.30.

Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych
1. Informacja o przyjęciu do "zerówki" zostanie przekazana mailowo i telefonicznie 10 czerwca 2020 r.
2. Dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów w dniu 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie informacyjne. Nieobecność na tym zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy.

Rozdział 3 – szczegółowe zasady rekrutacji
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc decydują następujące kryteria:
a) kryteria konstytucyjne:
- dotyczą osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną i uzyskują od państwa szczególną pomoc (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.) – każde z kryteriów 2 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu lub właściwymi dokumentami.
b) kryteria społeczne:
- dziecko, które posiada rodzeństwo w starszych klasach w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu lub posiada rodzeństwo wśród absolwentów Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu – 5 pkt.,
- dziecko pracownika Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu – 5 pkt.,
- dziecko, z rodziny wielodzietnej - 5 pkt.,
- preferencje wychowawcze rodziców – do 10 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu. Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. Proboszcza lub innego duszpasterza rodziny.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przyznaje stosowną ilość punktów zgodnie z kryteriami.
3. Uczniowie będą przyjmowani na podstawie liczby uzyskanych punktów (od największej), stosownie do ilości przewidzianych miejsc. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów przyjętych stosownie do ilości miejsc, jaką dysponuje Szkoła. 

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.