Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
22.01-2.02 Ferie zimowe

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

W ramach zajęć komputerowych w klasach 1-3 szkoły podstawowej prowadzimy zajęcia programowania.

Dlaczego jest to ważne?

 • Dzieci lepiej przyswajają wiedzę i chętniej się bawią podczas zajęć komputerowych
 • Przygotowują się do programowania w starszych klasach
 • Uczą się logicznego myślenia, twórczego działania i planowania
 • Uczą się pracy zespołowej, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków
 • Uczą się poprawiania błędów
 • Wzrasta motywacja dzieci do działania poprzez obserwację swoich rówieśników
 • Lekcje są interesujące, bo wyróżniają się od pozostałych zajęć
 • Nauka programowania w ruchu nie wymaga od nauczycieli dodatkowych umiejętności w zakresie programowania
 • Uczą się kreatywności
 • Uczą się zdolności do realizacji innowacji
 • Nabywają umiejętności optymalizacji działań.

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji oraz programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera przynosi również korzyści zarówno w nauce innych przedmiotów, jak i w wielu aktywnościach życiowych. W przyszłości może przyczynić się do rozwoju kreatywności i działań innowacyjnych w wielu dziedzinach, poczynając od optymalizacji procesu przetwarzania informacji aż po tworzenie nowych produktów zapewniających efektywność i niezawodność działania.

Dzięki uniwersalności proponowanej metodyki, wdrażanie tak rozumianej nauki programowania do edukacji formalnej powinno dotyczyć nie tylko zajęć informatycznych, ale również zajęć z innych przedmiotów i być uwzględnione w ich podstawach programowych.

Wprowadzenie nauki programowania od najmłodszych lat ma również na celu przygotowanie uczniów do świadomego wyboru informatyki, a ogólniej – kierunków profesjonalnie wykorzystujących informatykę, jako dalszej drogi kształcenia, i w konsekwencji – zwiększenia liczby uczniów podejmujących w przyszłości pracę w zawodach profesjonalnie wykorzystujących informatykę, na które jest olbrzymie zapotrzebowanie na rynku pracy.

Copyright © 2024 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.