Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
6 grudnia - Święto szkoły

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

srebrne liceum 2020  

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że

Publiczne Liceum Zakonu Pijarów im. św. Mikołaja w Elblągu

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce

sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników

 PERSPEKTYWY 2021

i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021"

     

 

 

1. Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich.
Nasza szkoła jest placówką katolicką. Jednak kwestia wyznawania i praktykowania wiary nie stanowi kryterium przyjęcia do szkoły. Jesteśmy gotowi współpracować w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Proponujemy bogata ofertę duszpasterską /więcej w zakładce duszpasterstwo/ m.in. comiesięczną Eucharystię Wspólnoty szkolnej, msze święte klasowe, Liturgiczną Służbę Ołtarza, grupę charytatywną, wspólnotę Elbląskiej Młodzieży Pijarskiej, formację religijną dla rodziców i inne.

2. Wysoki poziom nauczania.
W naszych pijarskich szkołach wyniki egzaminów zewnętrznych są jednymi z najwyższych w Polsce. Wyniki są zawsze dostępne na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

3. Wysoki współczynnik EWD (Edukacyjna Wartość Dodana)
Wynik EWD dla danej szkoły może wynosić 0, albo też mieć wartość dodatnią albo ujemną. Jeżeli szkoła ma EWD równe 0, to znaczy, że wynik uczniów na egzaminie oscylował wokół tzw. „wyniku spodziewanego. W uproszczeniu, to uśredniony wynik na egzaminie grupy uczniów w całej Polsce. Jeżeli uczniowie napisali egzamin powyżej „wyniku spodziewanego” to ich EWD jest dodatnie i analogicznie, jeżeli poniżej, to EWD jest ujemne. EWD w naszych pijarskich szkołach jest zawsze wyższe niż w innych szkołach danej miejscowości.

4. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli
Dbamy także o wysoki poziom nauczania poprzez dobór odpowiedniej kadry. Ona to bowiem stanowi bardzo ważny element w procesie nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Jako pijarzy, dbamy także o to, by nasi nauczyciele czynnie uczestniczyli w procesie formacji religijnej naszych podopiecznych.

5. Innowacje
Od ponad 400 lat szkoły pijarskie zawsze były innowacyjne. Również my, wykorzystując postęp technologiczny, zawsze staramy się szanować to, co zostało wypracowane przez pokolenia w Zakonie Pijarów. Między innymi to rozwijanie pasji, wiedzy i zainteresowań uczniów, pokazując, że relacja „Mistrz – Uczeń” jest podstawą.

6. Rozszerzona siatka godzin.
To większa liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dzieci i młodzież dzięki temu jest lepiej przygotowana do egzaminów i do przejścia do kolejnego etapu nauczania. Nasi absolwenci zawsze dostają się na uczelnie przez siebie wybrane.

7. Bezpieczeństwo w szkole.
Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym. Teren szkoły jest ogrodzony, a dzięki systemowi kontrolowanego wejścia, do budynku nie mogą się dostać osoby z zewnątrz bez wyraźnej zgody pracowników.

8. Bogata oferta zajęć dodatkowych
W szkole funkcjonuje świetlica szkolna z różnorodną paletą zajęć i miejscem do zabawy. Jest możliwość zamówienia obiadu (przerwa obiadowa 13.25-13.45) a także sklepik szkolny. Ponadto współpracujemy z:
• Związkiem Harcerstwa Polskiego - Hufiec Elbląg
• Uczelniami wyższymi z Elbląga, Gdańska, Olsztyna i Torunia
• Młodzieżowym Domem Kultury w Elblągu, Centrum Kultury "Calasanz" w Elblągu
• Caritas Diecezji Elbląskiej
• Fundacją Elbląg
• Fundacją Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego
• Fundacją „Krąg przyjaciół dziecka”
• Przedszkolem katolickim im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu
• Stowarzyszeniem "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie

9. Wydarzenia cykliczne
Atutem naszej szkoły jest wspólnota z innymi szkołami i placówkami pijarskimi w Polsce i poza granicami naszej Ojczyzny. Dzięki tej współpracy proponujemy wiele ciekawych i cyklicznych inicjatyw m.in. :
• Piarist Youth Meeting (wakacyjne międzynarodowe spotkanie młodzieży pijarskiej)
• Spotkanie Młodzieży Pijarskiej w Krakowie (SMP), Spotkanie Młodzieży Pijarskiej na Węgrzech
• Kurs ewangelizacyjny
• Sylwester pijarski
• Kurs Animatora Pijarskiego (KAP)
• Parafiada Środowisk Pijarskich im. o. Józefa Jońca w Krakowie
• Finały Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie
• Parafiada Archidiecezji Wileńskiej w Landwarowie (Lentvaris, Litwa), Parafiada Regionalna w Jełgawie k/Rygi (Jelgava, Łotwa)
• Przegląd Teatrów Pijarskich w Łowiczu
• Przegląd Scholi Pijarskich w Łowiczu
• Ogólnopolska Inauguracja roku szkolnego w Warszawie
• Dni Integracji Pijarskiej w Poznaniu + Lednica (DIP)
• Udział w rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych przez duszpasterstwo Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

 10. Kompetentni

Nasze liceum znalazło się w czołówce rankingu najbardziej aktywnych społecznie – w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości.
  Zapraszamy do lektury:   02 RankingSzkol2016
    pdf
 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.