Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
6 grudnia - Święto szkoły

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

Młodzież Pijarska to wspólnota młodzieży, którą łączy dzieło św. Józefa Kalasancjusza, jakim jest Zakon Pijarów. Duszpasterstwo Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów dociera do młodych poprzez parafie, szkoły i konkretnych duszpasterzy - pijarów. Takie wydarzenia jak Spotkanie Młodzieży Pijarskiej czy Kurs Animatora Pijarskiego jednoczą młodych wokół św. Józefa Kalasancjusza, ale przede wszystkim wokół Jezusa Chrystusa. Działania i komunikację ułatwia internet. Więcej szczegółów i aktualnych wydarzeń można znaleźć na profilu Młodzież Pijarska na facebooku oraz specjalnie dedykowanej stronie www.mlodziez.pijarzy.pl

Copyright © 2023 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.