Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
22.01-2.02 Ferie zimowe

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 Pijarskie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu

jest publiczną szkołą ponadpodstawową w rozumieniu Ustawy Prawo Oświatowe

 

Liceum jest szkołą dostępną dla wszystkich. Realizowana jest w niej szeroko pojęta edukacja mająca na celu przygotowanie ucznia do najważniejszego egzaminu dojrzałości-matury.

 

Nie uczestniczymy w elektronicznym naborze do szkół ponadpodstawowych EPED

Należy złożyć wypełniony kwestionariusz w sekretariacie szkoły.

 

Języki obce

Język angielski, język niemiecki i język hiszpański prowadzone są w grupach.

Język angielski realizujemy w rozszerzeniu.

  

Uczniom Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego proponujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (zajęcia wspomagające i rozwijające, praca z uczniem 

zdolnym, zajęcia przygotowujące do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i olimpiadach), kół przedmiotowych stwarzających możliwość realizacji 

swoich zainteresowań, pasji i talentów, możliwość aktywnej pracy w Samorządzie Uczniowskim, uczestnictwo w organizowanych wyjazdach 

rekreacyjno-wypoczynkowych oraz udział w programach edukacyjnych.

 

Bierzemy również udział w wydarzeniach ogólnopolskich jak m.in:

 • Piarist Youth Meeting (wakacyjne europejskie spotkanie młodzieży pijarskiej)
 • Spotkanie Młodzieży Pijarskiej (SMP) - Kraków
 • KAP 2 (Kurs Animatora Pijarskiego 2)
 • Sylwester pijarski
 • Kurs Animatora Pijarskiego (KAP)
 • Parafiada Środowisk Pijarskich im. o. Józefa Jońca SP - Kraków
 • Finały Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie - Obiekty SGGW
 • Parafiada Archidiecezji Wileńskiej w Landwarowie (Lentvaris) - Litwa
 • Przegląd Teatrów Pijarskich - Łowicz
 • Ogólnopolska Inauguracja roku szkolnego - Warszawa
 • DIP i Lednica – Dni Integracji Pijarskiej i Pola Lednickie
 • Udział w rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych przez duszpasterstwo Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów – www.pijarzy.pl
 • Regionalna Parafiada w Jełgawie k/ Rygi, Łotwa
 • Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę - 6 - 11 sierpnia 

 

Szkoła prowadzona jest przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów, stąd też całokształt jej działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych 

przez Kościół Katolicki oraz na systemie wychowawczym św. Józefa Kalasancjusza opartym na dwóch filarach, którymi są:

 

 • pobożność - która jest potrzebna do pełnej formacji osobowości człowieka
 • nauka - która pomaga w otwarciu się na drugiego człowieka i jest niezbędna w uzasadnianiu podejmowanych decyzji i krytycznym spojrzeniu na rzeczywistość

 

Warunki rekrutacji można znaleźć w osobnej zakładce "Rekrutacja"

Zapraszamy

 

brozowe liceum 2022

Copyright © 2024 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.