Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
22.01-2.02 Ferie zimowe

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

Kolegium Zakonu Pijarów w Elblągu to inaczej klasztor czy dom zakonny. W pijarskim nazewnictwie zakorzeniła się nazwa Kolegium w przypadku, kiedy klasztor połączony jest z dziełem jakim jest szkoła lub parafia. W przypadku Elbląga jest to Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja (szkoła podstawowa oraz liceum ogólnokształcące). Innym dziełem jest Centrum Kultury "Calasanz". W pijarskiej tradycji przełożony wspólnoty zakonnej mianowany jest rektorem, który odpowiada za wspólnotę i jej dzieła. W roku szkolnym 2020/2021 wspólnotę zakonną Kolegium w Elblągu tworzą: o. Rafał Roszer SP - rektor Kolegium, dyrektor szkoły, kierownik Centrum Kultury "Calasanz", o. Stanisław Płaszewski SP - dziejopisarz Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, katecheta i duszpasterz w szkole oraz o. Tomasz Abramowicz SP - katecheta i duszpasterz szkoły.

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.