Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
20 września - Msza szkolna

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

 

Podręczniki dla liceum 4-letniego:

pdf

 
  Podręczniki dla liceum 3 -letniego: pdf  
 

 

Uwaga! 
Klasy I–VIII Szkoły Podstawowej otrzymują wszystkie podręczniki i ćwiczenia 
(poza przedmiotami dodatkowymi) w szkole.

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.