Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
6 grudnia - Święto szkoły

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

 

 
   Przyczyny i pierwsze skutki zmiany klimatu znamy już od kilkudziesięciu lat. Intensywny rozwój przemysłu i niszczenie ekosystemów leśnych powodują znaczny wzrost stężenia gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla oraz metanu w atmosferze. Szacuje się, że w ciągu ostatnich stu lat zawartość tych gazów w atmosferze wzrosła o 20 %, co spowodowało nasilenie efektu cieplarnianego. 
Efekt ten jest naturalnym procesem umożliwiającym istnienie życia na Ziemi po przez zatrzymywanie ciepła blisko jego powierzchni. Nasilenie tego procesu prowadzi do:
• zmian układu stref klimatycznych,
• zaburzenia krążenia mas powietrza,
• topnienia lodowców oraz podnoszenia się poziomu mórz i oceanów, a w                       konsekwencji zatapianie części lądów,
• zwiększenie częstotliwości występowania gwałtownych zjawisk pogodowych.
 
 

Czytaj więcej...

 

 

 
                    Kuratorium Oświaty w Olsztynie ogłosiło wyniki konkursów przedmiotowych.
Oto wyniki z naszej szkoły podstawowej:
 
Matematyka - Stanisław Batko (laureat)
Fizyka - Stanisław Batko (laureat)
Informatyka - Stanisław Batko (laureat) - najwyższy wynik!!!
Historia - Wojciech Grajczak (laureat) - najwyższy wynik !!!
Język angielski - Weronika Głuch (finalistka).
 
        Gratulujemy wszystkim wygranym, to ogromny sukces i satysfakcja dla uczniów,
nauczycieli i rodziców. 
Weroniko, Staszku, Wojtku, niech Wasze osiągnięcia pociągną innych
do naśladowania Was w zdobywaniu wiedzy i mądrości.
 

 https://pijarzy.pl/news,4136.html

https://www.ko.olsztyn.pl/2023/03/17/laureaci-i-finalisci-konkursow-przedmiotowych-z-roku-szkolnego-2022-2023/

 

 

              
       Z radością informujemy, że nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w finale XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w Pelplinie. W ramach trzydniowego spotkania (13-15.04) odbyły się zmagania konkursowe: pisemne i ustne.
Natalia Asiukiewicz z klasy 1 LO została laureatką, a Jeremiasz Kowalski z klasy 3 LO -  finalistą.
 
Natalii i Jeremiaszowi gratulujemy!
 
    Tegoroczna Olimpiada przebiegała pod hasłem “Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”, a jej adresatami byli uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. Celem Olimpiady było zapoznanie uczniów z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości, wypowiedziami Magisterium Kościoła o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie, a także z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.

Copyright © 2023 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.