Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
19.02 - Eucharystia Wspólnoty Szkolnej

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

 

     W dniach 17 - 21 stycznia uczniowie naszego LO biorą udział w kolejnym etapie międzynarodowej wymianie szkół pijarskich w ramach projektu Erasmus +. Tym razem gospodarzem jest pijarska szkoła w Kecskemet - Piarista Iskola Kecskemet. Za nami udział w warsztatach, laboratoriach i wspólnej integracji. Zwiedziliśmy również Budapeszt. W projekcie na Węgrzech również biorą udział uczniowie ze szkoły pijarskiej w Olot - Escola Pia d'Olot (Hiszpania). Następne przystanki to Elbląg i Olot. 
 
      Projekt Transformation through science, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ akcja KA229 Partnerstwo Strategiczne Szkół i Wymiana Dobrych Praktyk, jest realizowany w naszej szkole z innymi szkołami pijarskimi w Europie (Węgry, Hiszpania). Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest ich rozwój w zakresie umiejętności językowych oraz współpracy w międzynarodowych grupach rówieśniczych w przedmiotach przyrodniczych, eksperymentach laboratoryjnych i robotyce, podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości i przedsiębiorczości, w oparciu o pogłębioną świadomość dziedzictwa kulturowego Zjednoczonej Europy. Projekt Transformation through Science jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2023 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.