Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
21 lutego - Msza św. wspólnoty szkolnej

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

 

 
        Można je spotkać wszędzie. W naszej Ojczyźnie jest ich wiele. Kapliczki i krzyże przydrożne spotkać można na wsiach i ich skrajach, w ciszy lasów, przy zagajnikach, na polach otoczone łanami zbóż, na łąkach, nad rzeczkami, w przydomowych ogródkach. Jedne są skromne i proste, inne rozbudowane, kolorowe, przyozdobione. Wpisały się na trwałe do polskiego krajobrazu, stanowiąc jego ozdobę. 
     Przyszła mi taka myśl, aby zaprosić dzieci i rodziców do konkursu na przydrożną kapliczkę. W Elblągu i okolicach też z pewnością jest wiele kapliczek i krzyży. Napisałem do rodziców i uczniów poprzez librus i zaprosiłem, aby wybierając się w najbliższym czasie do kościoła lub na wycieczkę albo spacer wzięli ze sobą aparat fotograficzny lub telefon komórkowy i jeśli zobaczą kapliczkę, lub krzyż zrobili zdjęcie, opisali i przesłali do mnie. Poprosiłem ich również o modlitwę przy kapliczce lub krzyżu, szczególnie o odmówienie Litanii loretańskiej. 
      Kapliczki i krzyże są znakiem wiary naszych przodków. Stanowią element ich kultury i świadectwo wierności tradycji.  Od wielu lat dawały nadzieję, wskazywały drogę, chroniły przed nieszczęściami, utwierdzały w wierze, były zachętą do modlitwy. Przydrożne kapliczki i krzyże to  znak modlitwy ludu polskiego. Spotykane kapliczki i krzyże często były hołdem dziękczynnym za łaski, np. za cudowne wyzdrowienie, za pomyślność, szczęśliwy powrót z wojny, tułaczki czy zesłania, za uchronienie od kataklizmów: ognia, powodzi, wojny. Bywało, że były spełnieniem pokuty za popełnione grzechy. Były oznaką obecności Boga wśród tych małych, lokalnych społeczności, dzięki którym czuło się Jego opiekę i błogosławieństwo. 
   Razem z Maryją chwalmy naszego Pana i Stwórcę:
„ Chwalcie łąki umajone…”
 

 

 

 

Copyright © 2021 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.