Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
21 lutego - Msza św. wspólnoty szkolnej

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

 

 
       Eucharystia to niesamowity dar. Możemy słuchać Słowa Bożego, możemy karmić się Ciałem Chrystusa. To wspaniała okazja do tego, żeby spotkać się z Bogiem i być Mu wdzięcznym. Święty Józef Kalasancjusz   -  Największy święty wśród pedagogów i największy pedagog wśród świętych, założyciel Zakonu Szkół Pobożnych – Ojców Pijarów, oraz pierwszej szkoły podstawowej na świecie,  w przedmowie do Konstytucji Zakonu napisał : „Jeśli od najmłodszych lat będzie się wychowywać dzieci w pobożności i nauce, niewątpliwie będzie się można spodziewać szczęśliwego biegu całego ich życia”. 
     W dniu 6 grudnia 2019 roku w liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, przeżywając swój kryształowy jubileusz Wspólnota Szkoły Pijarskiej dziękowała Panu Bogu za dzieło świętego Józefa Kalasancjusza w Elblągu. W ciągu tych piętnastu lat Pan Bóg sprawił, że wiarę i naukę w murach szkoły zdobyła duża liczba dzieci i młodzieży. Wyrażając wdzięczność Panu Bogu za piętnaście lat działalności  szkoły pragniemy z ufnością powierzać Opatrzności Bożej naszą 
przyszłość. Dziękujemy wszystkim, którzy tworzą wspólnotę szkoły pijarskiej w Elblągu; dziękujemy nauczycielom i wychowawcom pełniącym wspaniałą i odpowiedzialną służbę wobec dzieci i młodzieży; dziękujemy Pasterzom Diecezji Elbląskiej i wszystkim Dobrodziejom. 
    Z ufnością prosimy Najlepszego Nauczyciela Jezusa Chrystusa, aby błogosławił  nam wszystkim, abyśmy wzrastali w pobożności i nauce. 
                                                                    *** 
Boże, Ojcze, strzeż wszystkie dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły żyć na Twoją chwałę.
 
Synu Boży, Jezu Chryste chroń wiarę dzieci i młodzieży, daj im łaskę, aby były Tobie wierne. 
 
Duchu Święty, Boże, udziel dzieciom i młodzieży światła w obowiązkach i pokaż im jak mają służyć Tobie  i ludziom. 
 
Boże, wspieraj rodziców, nauczycieli, wychowawców i kapłanów, aby trafiali do serc dzieci słowem i przykładem. Pomagaj nam żyć w duchu wiary.  Amen. 
 
 
 

Copyright © 2021 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.