Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
19.06 - "Msza św. wspólnoty szkolnej, Rocznica I Komunii św."

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 
         W niedzielę, 16 września, podczas pierwszej w tym roku szkolnym Mszy Wspólnoty Szkolnej dzieci z zerówki i pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz młodzież z pierwszej klasy liceum złożyli swoje uczniowskie ślubowanie. Powtarzając słowa uczniowskiej roty przyrzekli dążyć do rozwoju swoich charakterów i umysłów zgodnie z Ewangelią i nauką Kościoła Katolickiego, sens życia i własne szczęście łączyć z dobrem Polski oraz pomnażać dziedzictwo szkół pijarskich przez honorowe i szlachetne postępowanie. Tym uroczystym aktem rozpoczynający swoją naukę w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu także duchowo podjęli się wzrastać w tożsamości ucznia pijarskiego.
Całą uroczystość uświetnił niezwykle żywy śpiew scholki szkolnej, a ministranci i lektorzy zadbali o piękną oprawę liturgiczną celebracji. Po Mszy świętej każda z klas zrobiła pamiątkowe z wychowawcą.

 

Copyright © 2022 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.