Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
6 grudnia - Święto szkoły

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 
 
               Już po raz dwudziesty  Zespół Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu brał udział pod koniec listopada w  wymianie międzynarodowej młodzieży ze szkołą partnerską Flatow Oberschule z Berlina. Współpraca zaczęła się dla uczniów już w marcu 2007 roku, kiedy to wyjechali oni do Berlina i pracowali nad projektem dotyczącym niekonwencjonalnych metod pozyskiwania energii. Tym razem uczniowie pracowali nad projektem, którego temat dotyczył życia w średniowiecznym mieście na przykładzie miasta Gdańsk. Pracę koordynowali nauczyciele, którzy zorganizowali polsko-niemiecką wymianę – Katarzyna Kostyszyn-Radecka i Katarzyna Jussis z Zespołu Szkół Pijarskich z Elbląga oraz Ruediger Schwandt z Berlina. 
Na czas pracy nad projektem uczniowie byli podzieleni na grupy międzynarodowe, które zbierały  informacje do projektu na temat historii miasta oraz jego związków z Miastami Hanzeatyckimi. Uczniowie wraz z gośćmi z Berlina zwiedzali Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa – siedzibę gildii kupców gdańskich, Kościół Mariacki oraz Dom Uphagena – jednego z najmożniejszych mieszczan Gdańska. Głównym celem pozyskania środków finansowych na zrealizowanie wymiany jest napisanie projektu. Praca została zawarta w ponad 70-stronicowym projekcie a owoce pracy zostały przedstawione na spotkaniu w Urzędzie Miasta Elbląga  w obecności sekretarza  miasta –Artura Zielińskiego. Dzięki wizycie  gości z Niemiec w Elblągu uczniowie szlifowali język oraz nawiązali nowe przyjaźnie. Na czas pobytu w Polsce młodzież  niemiecka mieszkała u rodzin elbląskich, co pozwoliło na nawiązanie nowych znajomości. Współpraca polsko-niemiecka jest realizowana dzięki FUNDACJI Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania i PROGRAMU MŁODZIEŻ POLSKO-NIEMIECKA. Przyszłość, dobro sąsiedzkich stosunków między Polską a Niemcami zależy nie tylko od współpracy na szczeblu rządowym, ale także, a może przede wszystkim od podejmowania inicjatyw regionalnych do których zalicza się wymiana. Dlatego szkoła ma nadzieje na dalszą współpracę, której celem jest nie tylko kontakt z językiem obcym i przezwyciężanie barier językowych uczniów, ale przede wszystkim pokonanie wzajemnych uprzedzeń młodych Polaków i Niemców, wynikających z różnic kulturowych i obciążeń historycznych. Następny projekt planowany jest na kwiecień 2018 w Berlinie i Brukseli.
 

 

Copyright © 2023 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.