Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
25 września Dzień Kalasantyński

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

2017 09 02 program inauguracji roku szkolnego

Szcegóły >>>

 
 
        
 
           Informujemy, że posiedzenie Rady Pedagogicznej (podsumowującej rok szkolny 2016/2017) rozpocznie się w dniu 1 września o godz. 9.30, na godz. 11.00 planowane jest rozpoczęcie Rady Pedagogicznej otwierającej rok szkolny 2017/2018.
 
 
        
 
           Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 zainaugurujemy 4 września Eucharystią w kościele p.w. św. Floriana o godz 9.30. Po mszy świętej uczniowie poszczególnych klas spotkają się w szkole z wychowawcami. Do zobaczenia.
 
 
        
 
          Zapraszamy wszystkich chętnych na Mszę świętą wspólnoty szkolnej w niedzielę 17 września  o godz. 17.00 w kościele św. Floriana. Podczas Eucharystii uczniowie klasy I SP i kl. I LO złożą uroczyste ślubowanie i zostaną oficjalnie przyjęci do społeczności szkoły.
 
 
        
 
          Obóz integracyjny odbędzie się w Tolkmicku. Zbiórka przed kościołem w Tolkmicku 28 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00. Koszt udziału wynosi 250 zł za uczestnika. Kwota obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie i udział w programie obozu. Opłaty za wyjazd należy dokonać przelewem na konto szkoły BGŻ BNP Paribas  77 2030 0045 1110 0000 0418 8440, a w nazwie przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Integra 2017 LO”. 25 sierpnia w sekretariacie każdy uczestnik składa zgodę rodziców/prawnych opiekunów o treści: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................... w obozie integracyjnym klasy 1 LO Zakonu Pijarów z Elbląga, który odbędzie się w dniach 28 - 31 sierpnia 2017 r. w Tolkmicku. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka nie jest przeciwwskazaniem w udziale w obozie. Ewentualne informacje o stanie zdrowia dziecka podam w osobnej wiadomości." Podpis rodzica/prawnego opiekuna.
 
 
        
 
           Informujemy, że sekretariat szkoły czynny będzie od 25.08 w godz. 8.00-14.00

Copyright © 2017 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.