Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
11-18.03 Rekolekcje Wielkopostne

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami 
Etap III – informacja o przyjęciu ucznia do Szkoły

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji
Etap I – składanie dokumentów
1. W Sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji do szkoły):
- podanie rodziców i kwestionariusz ucznia – do pobrania w sekretariacie lub na stronie: [pobierz] . Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. Proboszcza lub innego duszpasterza rodziny (opinia nie ma wpływu na przyjęcie).
- dwa zdjęcia legitymacyjne

- opinię wychowawcy klasy

Etap II – spotkanie z rodzicami 
1. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły.

Etap III – informacja o przyjęciu ucznia do Szkoły
1. Informacja o przyjęciu zostanie przekazana przez Szkołę drogą mailową lub telefonicznie.Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.