Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rekrutacja do LO

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce informujemy, że terminarz i zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego uległy zmianom. Wypełnione i zeskanowane kwestionariusze prosimy składać drogą elektroniczną na skrzynkę mailową szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Saperów 20, 82-300 Elbląg). Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu na platformie Facebook (Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu).    

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W najbliższym roku planujemy otworzyć klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego o następujących profilach:
- matematyczno – politechnicznym (przedmioty rozszerzone: matematyka z elementami logiki i geometrii analitycznej, fizyka i/lub  geografia);
- humanistycznym (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia i/lub WOS);
- medycznym (przedmioty rozszerzone: chemia, biologia)

 

2. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru
Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – EPED.

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów
1. Etap I rekrutacji trwa od 30 marca do 23 czerwca 2020 roku.
2. W pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do Liceum Pijarskiego wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia oraz oświadczeniem rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru Szkoły (do pobrania na stronie internetowej – pobierz);
b) dwa opisane zdjęcia legitymacyjne;
c) opinię katechety lub duszpasterza (nie dotyczy uczniów szkoły pijarskiej);
d) opinię wychowawcy klasowego wg podanego wzoru - pobierz
3. Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:15.

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
1. Etap II rekrutacji będzie trwał od 4 maja 2020 roku. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły lub komisja, którą może powołać dyrektor szkoły.
2. O terminie spotkania rodzice i kandydat do Szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem Szkoły.
4. Brak obecności na rozmowie bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły powoduje skreślenie kandydata z listy ubiegających się o miejsce w liceum.
5. Komisja kwalifikacyjna przyznaje w rozmowie od 0 do 20 punktów.

Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru
1. Trzeci etap rekrutacji trwa do 1 lipca 2020 roku.
2. Do 26 czerwca 2020 r. do godz. 14:00 kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu Szkoły następujące kopie lub oryginały dokumentów:
a) Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
b) Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
c) Dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych, sportowych itp.).

3. Kandydatom zostaną przyznane punkty zgodnie z kryteriami MEN (maksymalnie 200 punktów). Profil matematyczno - politechniczny (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, geografia). Profil humanistyczny (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia, wos). Profil medyczny (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia).
4. 1 lipca 2020 r. drogą mailową i telefoniczną zostanie przekazana informacja o przyjęciu do szkoły.
5. Do 2 lipca 2020 r., do godz. 14.00 kandydat do Szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum Pijarskim poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu.
5. 3 lipca 2019 r. drogą mailową i telefoniczną zostanie przekazana informacja o przyjęciu do szkoły.
6. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.