Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
25 września Dzień Kalasantyński

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2017/2018 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze.
2. Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych

Czytaj więcej...

 

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2017/2018 planujemy otworzyć dwie klasy czwarte SP.
2. Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych
3. Zasady rekrutacji nie dotyczą uczniów klasy III ZSP

Czytaj więcej...

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2017/2018 planujemy otworzyć dwie klasy siódme SP.
2. Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych
3. Zasady rekrutacji nie dotyczą uczniów klasy VI ZSP

Czytaj więcej...

 

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2017/2018

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2017/2018 planujemy otworzyć klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego w następujących profilach:
- matematyczno – politechnicznym (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka lub geografia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, geometria analityczna/elementy logiki lub rozszerzona informatyka)
- humanistyczno – prawnym (przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia lubWOS; przedmioty uzupełniające: retoryka, przyroda)
-medycznym (przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia, biologia, możliwość wyboru rozszerzonej matematyki; przedmioty uzupełniające: laboratorium z chemii, historia i społeczeństwo)

Czytaj więcej...

Copyright © 2017 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.