Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
6.12 - Dzień Patrona 16.12. - Msza Wspólnoty Szkolnej

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

(obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)

 

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć klasę "zerówkę".
2. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych

Czytaj więcej...

 

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych

Czytaj więcej...

 

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami 
Etap III – informacja o przyjęciu ucznia do Szkoły

Czytaj więcej...

 

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W najbliższym roku planujemy otworzyć klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego o następujących profilach:
- matematyczno – politechnicznym (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka lub geografia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, geometria analityczna/elementy logiki lub rozszerzona informatyka)
- humanistyczno – biologiczny (przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia lub WOS lub biologia; przedmioty uzupełniające: retoryka, przyroda w przypadku wyboru historii lub wos-u)
- medycznym (przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia, biologia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo)

Czytaj więcej...

Copyright © 2018 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.