Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
WAKACJE!!!

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

Kolegium Zakonu Pijarów w Elblągu to inaczej klasztor czy dom zakonny. W pijarskim nazewnictwie zakorzeniła się nazwa Kolegium w przypadku, kiedy klasztor połączony jest z dziełem jakim jest szkoła lub parafia. W przypadku Elbląga jest to Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja (szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi oraz liceum ogólnokształcące). Innym dziełem jest Centrum Kultury "Calasanz". W pijarskiej tradycji przełożony wspólnoty zakonnej mianowany jest rektorem, który odpowiada za wspólnotę i jej dzieła. W roku szkolnym 2017/2018 wspólnotę zakonną Kolegium w Elblągu tworzą: o. Rafał Roszer SP - rektor Kolegium, dyrektor szkoły, kierownik Centrum Kultury "Calasanz", o. Stanisław Płaszewski - dziejopisarz Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, katecheta i duszpasterz w szkole oraz kl. Emil Grochowski SP - katecheta w szkole odbywający roczną praktykę duszpasterską.

 

Copyright © 2018 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.