Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
15 września - Msza św. Ślubowanie klas pierwszych i kl. 0

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

Kolegium Zakonu Pijarów w Elblągu to inaczej klasztor czy dom zakonny. W pijarskim nazewnictwie zakorzeniła się nazwa Kolegium w przypadku, kiedy klasztor połączony jest z dziełem jakim jest szkoła lub parafia. W przypadku Elbląga jest to Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja (szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi oraz liceum ogólnokształcące). Innym dziełem jest Centrum Kultury "Calasanz". W pijarskiej tradycji przełożony wspólnoty zakonnej mianowany jest rektorem, który odpowiada za wspólnotę i jej dzieła. W roku szkolnym 2018/2019 wspólnotę zakonną Kolegium w Elblągu tworzą: o. Rafał Roszer SP - rektor Kolegium, dyrektor szkoły, kierownik Centrum Kultury "Calasanz", o. Stanisław Płaszewski SP - dziejopisarz Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, katecheta i duszpasterz w szkole oraz o. Grzegorz Misiura SP - katecheta i duszpasterz szkoły.

 

Copyright © 2019 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.