Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rekrutacja do LO

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 
         
 
 
         W dniu 14 lutego 2019 roku obchodziliśmy 77 rocznicę powołania z rozkazu generała broni Władysława Sikorskiego Armii Krajowej przemianowanej że Związku Walki Zbrojnej. Dla jej upamiętnienia w Elblągu pod pomnikiem żołnierzy AK i Polskiego Państwa Podziemnego o godzinie 12:00 odbyły się uroczystości z udziałem kombatantów, przedstawicieli władz miasta, parlamentarnych, służb mundurowych oraz młodzieży elbląskich szkół. W imieniu władz miejskich wystąpił wiceprezydent Janusz Nowak, który w swoim przemówieniu przedstawił historię powołania do życia struktur Armii Krajowej. Podkreślił, iż był to akt najwyższej próby patriotyzmu i heroizmu. Następnie głos zabrali przedstawiciele AK, ks. Mieczysław Józefczyk i Ireneusz Ziemiński. Zwrócili się do młodego pokolenia, by strzegli największego skarbu – wolności Ojczyzny i uczyli się dla niej oraz pracowali z poświęceniem i wytrwałością.
Zgodnie z ceremoniałem odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową złożono kwiaty i zapalono znicze. 

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.