Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rekrutacja do LO

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 
 
            
 
        Nasza szkoła zdobyła prawo do używania w tym roku tytułu
„Złotej Szkoły 2019”
Tytuł przyznaje Fundacja Edukacyjna Perspektywy. W wysoką pozycję rankingową wpisują się wyniki konkursów, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. 
To sukces przede wszystkim naszych uczniów i grona pedagogicznego.
 
 
 
 

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.