Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rekrutacja do LO

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 
     
 
 Ponad 50-osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami uczestniczyła w weekend od 12-14.10.2018r. w Krakowie w corocznym 
Spotkaniu Młodzieży Pijarskiej. To już 18. SMP zgromadziło młodzież nie tylko z całej, pijarskiej Polski (z Bolszewa, Poznania, Warszawy, 
Łowicza, Bolesławca, Jeleniej Góry, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Łapsz Niżnych i oczywiście z Elbląga) ale również grupy z Białorusi, Czech 
i Węgier. W Krakowie tym razem zebrało się około 650 młodych, by wspólnie modlić się, poznawać, uczyć patriotyzmu, bawić, rozmawiać
 o ważnych tematach. 18.SMP miało 3 główne filary: jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, synod biskupów dotyczący 
młodzieży i powołania oraz pełnoletność SMP. 
W pierwszy, niepodległościowy filar wydarzenia młodzi włączyli się odnajdując w swoich lokalnych środowiskach wielkich ludzi, którzy 
oddawali kawałek swego życia za Ojczyznę, przeprowadzali z nimi wywiad i prezentowali go swoim rówieśnikom. Innym sposobem 
wspólnego przeżywania tej rocznicy było nawiedzenie grobów wielkich Polaków na cmentarzu Rakowickim, czy zwiedzenie ważnych dla 
naszego narodu miejsc.
Temat synodu wybrzmiał przede wszystkim w sobotnie przedpołudnie, gdy wysłuchaliśmy najpierw konferencji o. Piotra o poszukiwaniu 
Kościoła – wspólnoty, a potem świadectw o. Jacka, o. Lehela, Kasi i Tomka, którzy jako reprezentanci Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów 
uczestniczyli w Pijarskim Synodzie Młodych dla Europy, odbywającym się w wakacje w Salamance. Zwieńczeniem tego etapu była praca 
w grupach lokalnych, gdzie młodzi ukonkretnili przesłania od pijarów i od dorosłych z Polskiego Synodu Pijarskiego z Warszawy z maja 
2018r.
Ostatnim elementem spotkania było świętowanie pełnoletności SMP, co porwało wszystkich do wspólnego śpiewu, a potem tańca. I tak przez 
cały wieczór sobotni młodzi niemal bez ustanku szaleli w holu budynku pijarskiego LO do dobrze sobie znanych rytmów tańców pijarskich.
SMP to jednak też co roku czas pięknej, pogłębionej refleksji duchowej i modlitwy. Mieliśmy okazję przeżyć spowiedź poprzedzoną 
konferencją, a także niezwykle piękną adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę wstawienniczą oraz dwie wspólne Msze święte.
Dodatkowo nasza elbląska grupa miała okazję nawiedzić opactwo ojców cystersów w Mogile, tamtejsze Sanktuarium Krzyża Świętego, 
zwiedzić część klasztoru i renesansową bibliotekę, niedostępną dla zwykłych turystów.
To był piękny czas, gdy radość i skupienie przenikały się ze sobą, gdy nowe i stare przyjaźnie otwierały szeroko oczy i ramiona,
 gdy odległości związane z zamieszkaniem zmniejszały się do tych w sercach, gdzie było łatwo spotkać Boga w drugim człowieku. 
Ten czas naładował nas do działania w elbląskim klimacie na wiele kolejnych tygodni!
 

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.