Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
16.01.2020 - zebrania semestralne

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 
     
        Dnia 09.05.2018 r. uczniowie klas trzecich gimnazjum i I LO wybrali się na obchody 73 rocznicy oswobodzenia Obozu Koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie. Uroczystość rozpoczęło przyjęcie meldunku od dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej przez przedstawiciela Dowództwa Marynarki Wojennej komandora Kazimierza Pulkowskiego, szefa szkolenia 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Następnie odegrany został Hymn Państwowy. Kolejnym punktem było przemówienie pani Marii Kowalskiej w imieniu byłych więźniów. W dalszej części uroczystości głos zabrał pan Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof. Po wystąpieniach wszystkich zebranych połączyła modlitwa ekumeniczna, w której uczestniczyli przedstawiciele związków wyznaniowych  m.in. gminy żydowskiej, społeczności muzułmańskiej, Kościoła ewangelicko - augsburskiego (bp Marcin Hintz), Kościoła prawosławnego, Kościoła rzymskokatolickiego (bp Jacek Jezierski). Element artystyczny stanowiły recytacje wierszy. Kolejnym punktem było uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem upamiętniającym wyzwolenie obozu przez delegację z placówki. Nauczycielka historii, p. A. Burandt oprowadziła uczniów naszej szkoły po terenie muzeum, opowiadając o obozie koncentracyjnym Stutthof.

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.