Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
16.01.2020 - zebrania semestralne

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 
     
    Dnia 10.04.2018 r. klasę III SP odwiedziły dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 8. Spotkanie rozpoczęło się wspólną zabawą i śpiewem. Następnie przedszkolaki pięknie odpowiadały na pytania dotyczące wiosny. W dalszej części dzieci zostały podzielone na grupy i wykonywały przy pomocy dzieci z klasy III zielone żabki.
Zajęcia te dostarczyły dzieciom wiele radości i wrażeń, które z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci.

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.