Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
16.01.2020 - zebrania semestralne

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 
    .
          Szanowni Rodzice i Przyjaciele Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu!  
Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość przekazania 1% przy rozliczaniu rocznego podatku dochodowego. Aby przekazać 1% podatku należy wypełniając PIT w stosownej rubryce wpisać nazwę fundacji i numer pod jakim widniej w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz określić kwotę do przekazania. 
Serdecznie dziękujemy.
Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka” im. św. Józefa Kalasancjusza – numer KRS: 0000120773 z dopiskiem „Szkoły Elbląg”. 

 

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.