Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
16.01.2020 - zebrania semestralne

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 
   
    W październiku w Szkole Podstawowej miał miejsce konkurs na najciekawszy różaniec. Mottem konkursu były słowa  Papieża - Polaka św. Jan Pawła II – „Różaniec - to skarb, który trzeba odkryć”. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w Konkursie i gratulujemy wspaniałych pomysłów i dzieł, które wykonali. Podziękowania także dla Rodziców za pomoc dzieciom młodszym. Nagrody i wyróżnienia zostały rozdane we wtorek 31 października br. 
Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w codziennym życiu umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej. Nad całością konkursu pieczę sprawowali p. Katarzyna Ławrynowicz i o. Stanisław.
 

 

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.