Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
16.01.2020 - zebrania semestralne

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 
 
KONKURS PLASTYCZNY PT. „Mój Anioł Stróż” – klasy I-III
I m-ce Julia Szczepańska kl. I, Wojciech Jakubowski kl. III
II m-ce Maria Pelc kl. I, Paulina Piróg kl. II
III m-ce Miłosz Bielecki kl. III, Wiktoria Wiśniewska kl. III
WYRÓŻNIENIA:
1. Michał Urbaniak kl. I
2. Hanna Piskunowicz kl. II
3. Aleksander Rodziewicz kl. I
4. Krzysztof Jankowiak kl. I
KONKURS PIOSENKI „ANIELSKIEJ”
I miejsce kl. V z piosenką pt. „Tobie chór Aniołów śpiewa”
 
 

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.